Coronavirus- update

Op 23 maart heeft de rijksoverheid extra maatregelen bekend gemaakt om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle bijeenkomsten en evenementen zijn verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 personen. Dit betekent dat onze club-avonden tot 1 juni geen doorgang zullen vinden.

De Aaltense Bridge Club volgt in dezen het beleid van de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Meer info vindt u op de website van de NBB www.bridge.nl